Hvorfor velge en fast kontrakt for utviklere?

Hvilken type avtale bør du velge når du outsourcer programvareutvikling?

Ved første øyekast kan en fleksibel kontrakt, der du ikke trenger å forplikte deg til et minimum antall timer, virke tiltalende. Her er imidlertid seks grunner til at du bør vurdere et tettere samarbeid med utviklerne dine gjennom en avtale om et minimum antall timer.

Seks grunner til å inngå en minimum antall timer-avtale

1) Lavere timepris

Når du inngår en fast kontrakt — også kalt en DMH-kontrakt (Dedicated Minimum Hours) — vil LiteBreeze fakturere en lavere timepris.

I løpet av de første to månedene med en ny DMH-ressurs, er det ingen oppsigelsestid. Så hvis du for eksempel signerer en DMH 1. august, kan du kansellere kontrakten uten forvarsel fram til 30. september.

Dermed kan du i ro og fred evaluere din nye dedikerte ressurs i løpet av denne “prøveperioden”. Du blir belastet samme rabatterte timepris i denne perioden.

2) Reserver riktig kompetanse for prosjektet ditt

De beste utviklerne er alltid etterspurt, og det er de som har størst innvirkning på suksessen til prosjektet ditt. Hvis du ikke kan tilby jevnlige oppgaver, kan det hende at de utviklerne som sitter med kunnskapen om prosjektet ditt må omdisponeres.

I verste fall kan utviklerne som har erfaring med prosjektet ditt bli bundet opp i et annet langsiktig prosjekt, slik at du ikke kan få dem tilbake. Eventuelt kan det ta tid å få dem tilbake, noe som kan forårsake forsinkelser som vil påvirke virksomheten din.

3) Klare forventninger om responstid

Hvis du ansetter en heltidsressurs, sikrer du at utvikleren umiddelbart kan gå løs på nye oppgaver samme arbeidsdag. Hvis du reserverer en halvtidsressurs, kan vedkommende vanligvis starte på en ny oppgave innen neste virkedag.

4) Du blir en mer verdifull og høyere prioritert kunde

En dedikert minimumstid (DMH)-kontrakt øker din verdi som kunde for programvareutviklerne. Utviklingsfirmaene er mer tilbøyelige til å strekke seg litt ekstra for sine beste kunder.

Du kommer også i en bedre forhandlingsposisjon. Ved framtidige prisøkninger kan det være mulig for deg å beholde det tidligere kompensasjonsnivået i en lengre periode.

5) Bedre planlegging og fokus på de mest verdifulle funksjonene

Et fast antall utviklingstimer per dag vil motivere deg til å planlegge og prioritere de funksjonene som har høyest nytteverdi (High Impact Low Effort features).

Dette forebygger opphoping av overflødige funksjoner, såkalt “feature creep”. Du unngår å kaste bort tid og penger på funksjoner med lav verdi som du kanskje ikke hadde trengt i utgangspunktet.

Planlegg langsiktig med en liste over prioriterte oppgaver.

6) Tydeligere budsjett og kostnader

Hvis du har en standard fleksibel avtale med timefakturering og mange funksjoner som må implementeres, kan kostnadene raskt bli høye. Det kan ta tid å bekrefte at alt arbeidet er fullført.

Med en DMH-kontrakt har du et forutsigbart bilde av hvor mange timer du vi blir belastet hver måned. Dette gjør det lettere å både planlegge og få tid til å evaluere leveranser. Kostnadene sklir ikke ut.

Hvordan fungerer det?

Med en DMH-kontrakt er du forpliktet til å kjøpe et minimum antall arbeidstimer hver måned. LiteBreeze tilbyr tre ulike typer DMH-kontrakter for å imøtekomme dine behov.

KontraktstypeBeskrivelsePasser for
HeltidReserver minst 140 timer i månedenStore prosjekter med flere oppgaver å løse. Du har full kontroll over hvordan utviklerne bruker arbeidstiden.
Deltid, minst 75 timerReserver minst 75 timer i månedenProsjekter der du ikke har heltidsoppgaver. Du beholder den nåværende utvikleren for pågående og framtidige oppgaver.
Deltid, minst 25 timerReserver minst 25 timer i månedenProsjekter uten oppgaver i nærmeste framtid. Du beholder nåværende utviklere for eventuelle vedlikeholdsoppgaver.

Uansett type DMH-kontrakt blir ressursene bli fakturert per time. Hvis utviklerne av en eller annen grunn (for eksempel sykdom) ikke leverer de avtalte timene, betaler du bare for de faktiske timene.

Selv om du inngår en DMH-kontrakt, kan du fortsatt bestille ekstra timer fra andre utviklere etter behov, dersom de er tilgjengelige.

Hva om det ikke er noen oppgaver å jobbe med?

Det finnes alltid mye man kan gjøre, og å løse visse oppgaver vil gjøre det raskere og enklere å legge til nye funksjoner i fremtiden. Denne typen vedlikehold er altså en slags investering.

  1. Refaktorisering, kodegjennomgang, analyse og forbedring av kode med verktøy som SonarQube.
  2. Ytelsestester med verktøy som JMeter.
  3. Sikkerhetstester.
  4. Utvikling av bedre enhetstester.
  5. Forbedring av brukervennligheten og utformingen av grunnleggende funksjoner.
  6. Oppdatering til nye versjoner av programmeringsspråk og rammeverktøy.
  7. Forbedring av støtten for mobiltelefoner.
  8. Ideer til nye viktige funksjoner, og så videre …

Med en DMH-kontrakt aksepterer du å betale selskapet enten du ber dem om å utføre tjenester eller ikke. Sørg derfor for å ha en plan og en oppgaveliste å gå ut fra. Kontrakten har også en oppsigelsestid, vanligvis to kalendermåneder.

Stiller utviklingsfirmaer krav om fast kontrakt?

LiteBreeze tilbyr og/eller krever en dedikert kontrakt med et minimum antall timer når:

  1. Et prosjekt med en vanlig kontrakt basert på timegebyr og materialkostnader er fullført, og kunden har fått tillit til LiteBreeze-teamet.
  2. Størrelsen på kundeteamet hos LiteBreeze har vokst seg stor nok til å utgjøre en risiko.

Uforutsigbar etterspørsel kan være kostbar på grunn av mangel på oppgaver og vanskelig planlegging.

Hva er neste skritt?

Kontakt oss for å se våre utviklerprofiler og få en mal for en utviklingsavtale.

Hvis du trenger å legge grunnlaget for et helt nytt system, kan du også velge en prosjektplanleggingsfase (forstudie) der våre erfarne prosjektledere vil veilede deg.

Vanlige spørsmål

Spørsmål: Er en DMH-kontrakt det samme som en retaineravtale?

Svar: Ikke helt. DMH er en slags tilbakevendende retaineravtale, men du trenger ikke betale på forhånd.

Spørsmål: Hvor mye kan jeg spare?

Svar: Cirka 10% sammenlignet med kontrakter basert på timegebyr og materialkostnader.

Spørsmål: Hvor lang er oppsigelsestiden?

Svar: Vanligvis to måneder.